Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Språk:

Velg det som står på kontrollsanksjonen du mottok fra listen under:

Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjerne kjøretøyet. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt, kan du forlenge parkeringstiden før parkeringen din løper ut. Du må likevel forholde deg til en eventuell maks-tid på området. Rettspraksis stadfester at kontrollsanksjon kan ilegges 5 minutter etter at p-tiden har gått ut.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjerne kjøretøyet. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt, kan du forlenge parkeringstiden før parkeringen din løper ut. Du må likevel forholde deg til en eventuell maks-tid på området. Rettspraksis stadfester at kontrollsanksjon kan ilegges 5 minutter etter at p-tiden har gått ut.

Billett skal ligge godt synlig for kontroll. All informasjon på billetten må være kontrollerbart.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Noen områder krever at man har spesiell p-tillatelse, som for eksempel boligsone som er anvist med skilt 376.1.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Billett/registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjernet kjøretøyet. Rettspraksis stadfester at kontrollsanksjon kan ilegges 5 minutter etter at parkeringstiden har gått ut.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Billett/registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjernet kjøretøyet. Rettspraksis stadfester at kontrollsanksjon kan ilegges 5 minutter etter at parkeringstiden har gått ut. Billett skal ligge godt synlig for kontroll. All informasjon må være kontrollerbart.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Parkeringstillatelsen skal ligge godt synlig for kontroll. All relevant informasjon på tillatelsen må være kontrollerbar.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet skal parkeres innenfor oppmerket felt der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking i bakken, må du stå innenfor det området skiltingen sier at du kan parkere. Om et avgrenset område har skiltede parkeringsplasser, vil det være forbudt å parkere utenfor disse.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

På parkeringsplass med underskilt om maksimal tillatt parkeringstid, må dette vilkår overholdes. Ved overtredelse av dette vilkår kan det ilegges en kontrollsanksjon.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Anvist plass reservert for elektrisk drevet motorvogn.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Sanksjonen er satt til pris for medgått parkeringstid + sanksjon.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som personbil for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som varebil, lastebil eller trekkbil for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som buss for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som tohjuls moped eller tohjuls motorsykkel for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet må ha synlig, gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Her må to vilkår oppfylles for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen. Kjøretøyet må ha særskilt tillatelse godt synlig i frontruten, og det må hensettes på oppmerket plass.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Kjøretøyet må legitimeres som politiets tjenestebil for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Hvis du ikke fant din ileggelse på listen ovenfor og fortsatt ønsker å klage.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?